Jednoduché učtovníctvo
 • evidencia prijatých a vystavených faktúr
 • účtovanie pokladničnej knihy a bankových výpisov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • komplexná mzdová agenda
Podvojné učtovníctvo
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia peňažných prostriedkov
 • komplexná mzdová agenda
 • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa požiadaviek
Zakladanie živností
 • konzultácia predmetov podnikania
 • príprava ohlasovacieho formuláru pre živnostenský úrad
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávení z úradu
 • registrácia SZČO na daňovom úrade pre daň z príjmu (DIČ)
 • prihlásenie SZČO do zdravotnej poisťovne
Zakladanie s.r.o
 • osobná konzultácia o založení s.r.o.
 • spracovanie listín a dokumentov potrebných na Živnostenský register
 • spracovanie listín a dokumentov na Obchodný register
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov
Zmeny v ORSR
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, člena dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, spoločníka
 • zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
 • zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne

Profesionálne účtovnícke služby na mieru za bezkonkurenčné ceny. Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Zadarmo
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Zmeny v ORSR
od 79€

Zmeny v obchodnom registri SR

Potrebujete uskutočniť nejakú zmenu vo Vašej obchodnej spoločnosti?
Zmenu v obchodnej spoločnosti vybavíme za Vás na základe plnej moci v cene od 79 Eur vrátane poplatku za zápis zmeny do obchodného registra.


Vykonanie a zápis zmien do Obchodného registra

Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu, člena dozornej rady
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
Zmena obchodného mena
Zmena trvalého bydliska konateľa, spoločníka
Zmena sídla spoločnosti
Zvýšenie základného imania
Zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
Zmena výšky obchodného podielu spoločníka
Prevod obchodného podielu a zmena spoločníka
Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka
Zníženie základného imania
Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne
Prečo my?
 • komunikácia v anglickom jazyku
 • účtovníctvo s poistením
 • elektronický zaručený podpis
Ponuka do 48 hodín
Nezáväzná ponuka