Jednoduché učtovníctvo
 • evidencia prijatých a vystavených faktúr
 • účtovanie pokladničnej knihy a bankových výpisov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • komplexná mzdová agenda
Podvojné učtovníctvo
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia peňažných prostriedkov
 • komplexná mzdová agenda
 • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa požiadaviek
Zakladanie živností
 • konzultácia predmetov podnikania
 • príprava ohlasovacieho formuláru pre živnostenský úrad
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávení z úradu
 • registrácia SZČO na daňovom úrade pre daň z príjmu (DIČ)
 • prihlásenie SZČO do zdravotnej poisťovne
Zakladanie s.r.o
 • osobná konzultácia o založení s.r.o.
 • spracovanie listín a dokumentov potrebných na Živnostenský register
 • spracovanie listín a dokumentov na Obchodný register
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov
Zmeny v ORSR
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, člena dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, spoločníka
 • zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
 • zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne

Profesionálne účtovnícke služby na mieru za bezkonkurenčné ceny. Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Zadarmo
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Zakladanie s.r.o.
od 269€

Zakladanie s.r.o.

Službu založenia s.r.o. vám vieme zabezpečiť na území celého Slovenska.
Založenie novej spoločnosti je pomerne náročný proces, ktorý si vyžaduje vybavenie mnohých formalít, určité vedomosti v danej problematike a značnú dávku trpezlivosti.
Svojim klientom ponúkame pomocnú ruku pri zakladaní novej spoločnosti.

 

Čo vám v cene 269 Eur ponúkame?

 • prekonzultujeme s Vami zámer a predmety podnikania
 • vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre založenie s.r.o.
 • za voľné predmety podnikania neplatíte nakoľko žiadosti podávame elektronicky
 • podáme návrh na zápis spoločnosti do živnostenského a obchodného registra
 • preberieme dokumenty zapísanej s.r.o.
 • pripravíme dokumentáciu na registráciu na daňovom úrade ( DIČ)
 • v cene je zahrnuté zaplatenie súdneho poplatku vo výške 165,75 Eur

V cene nie je zahrnuté:

 • overenie dokumentov u notára alebo na obecnom úrade
 • správne poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (1x viazaná 7,50,- Eur a 1x remeselná 7,50,- Eur)
Prečo my?
 • komunikácia v anglickom jazyku
 • účtovníctvo s poistením
 • elektronický zaručený podpis
Ponuka do 48 hodín
Nezáväzná ponuka