Jednoduché učtovníctvo
 • evidencia prijatých a vystavených faktúr
 • účtovanie pokladničnej knihy a bankových výpisov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • komplexná mzdová agenda
Podvojné učtovníctvo
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia peňažných prostriedkov
 • komplexná mzdová agenda
 • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa požiadaviek
Zakladanie živností
 • konzultácia predmetov podnikania
 • príprava ohlasovacieho formuláru pre živnostenský úrad
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávení z úradu
 • registrácia SZČO na daňovom úrade pre daň z príjmu (DIČ)
 • prihlásenie SZČO do zdravotnej poisťovne
Zakladanie s.r.o
 • osobná konzultácia o založení s.r.o.
 • spracovanie listín a dokumentov potrebných na Živnostenský register
 • spracovanie listín a dokumentov na Obchodný register
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov
Zmeny v ORSR
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, člena dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, spoločníka
 • zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
 • zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kariéra

Momentálne nemáme k dispozícií voľné pracovné pozície.


Ponúkame pracovné miesta v profesi:

 • Samostatný účtovník - junior
 • Samostatný účtovník - senior

Záujemcovia nám môžu zaslať na našu e-mailovú adresu motivačný list a štruktúrovaný životopis, ktorý zaradíme do databázy uchádzačov o zamestnanie, a v prípade obsadzovania voľných pracovných pozícií Vás pozveme na osobný pohovor.


Štruktúrovaný životopis a motivačný list zašlite na našu e-mailovú adresu: info@uctovnicka.sk

Prečo my?
 • práca na živnosť a TPP
 • flexibilná pracovná doba
 • firemné benefity
 • firemné školenia
 • mladý a dynamický kolektív
Nezáväzná ponuka