Jednoduché učtovníctvo
 • evidencia prijatých a vystavených faktúr
 • účtovanie pokladničnej knihy a bankových výpisov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • komplexná mzdová agenda
Podvojné učtovníctvo
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia peňažných prostriedkov
 • komplexná mzdová agenda
 • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa požiadaviek
Zakladanie živností
 • konzultácia predmetov podnikania
 • príprava ohlasovacieho formuláru pre živnostenský úrad
 • prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávení z úradu
 • registrácia SZČO na daňovom úrade pre daň z príjmu (DIČ)
 • prihlásenie SZČO do zdravotnej poisťovne
Zakladanie s.r.o
 • osobná konzultácia o založení s.r.o.
 • spracovanie listín a dokumentov potrebných na Živnostenský register
 • spracovanie listín a dokumentov na Obchodný register
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov
Zmeny v ORSR
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, člena dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, spoločníka
 • zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
 • zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne

Profesionálne účtovnícke služby na mieru za bezkonkurenčné ceny. Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Zadarmo
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

O spoločnosti BIZ s.r.o

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva, správy miezd, daňového a podnikateľského poradenstva a v oblasti zakladania obchodných spoločností. Našich klientov vieme po dohode zastupovať voči úradom štátnej správy alebo ostatným potrebným subjektom. Zameriavame sa na malé a stredné spoločnosti a to hlavne na právnické osoby pôsobiace v rôznych oblastiach. Taktiež poskytneme naše služby aj fyzickým osobám, resp. živnostníkom. Vždy sa snažíme pracovať tak, aby boli naši klienti spokojní s poskytovanými službami. Kladieme vysoký dôraz na presnosť, kvalitu a rýchlosť poskytovaných služieb. Indviduálny prístup k našim zákazníkom je pre nás samozrejmosťou. Naša spoločnosť je poistená na škody spôsobené pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva, tým sa redukuje akékoľvek riziko na strane klienta. Spoľahlivosť a kvalitu našej práce potvrdzuje skutočnosť, že sme zatiaľ nemuseli uplatniť žiadnu poistnú udalosť. Vzhľadom na požiadavky klientov, poskytujeme naše služby aj v anglickom jazyku.

Prečo sa rozhodnúť pre BIZ

 • vedením účtovníctva sa profesionálne zaoberáme od roku 2004
 • plánovanie optimalizácie nákladov – poradíme Vám ako ušetriť
 • komunikujeme aj v anglickom jazyku
 • účtovanie v účtovnom programe Pohoda
 • ponúkame on-line účtovníctvo – klient môže mať prístup do účtovného systému
 • berieme plnú zodpovednosť za svoju prácu
 • poskytujeme kvalitné informácie v priebehu účtovného obdobia (reporting šitý na mieru spoločnosti)
Prečo my?
 • komunikácia v anglickom jazyku
 • účtovníctvo s poistením
 • elektronický zaručený podpis
Ponuka do 48 hodín
Nezáväzná ponuka